Rozwody - Bielsko-Biała

Rozwód Bielsko-Biała.

Adwokat Mateusz Kubica podejmie się prowadzenia nawet najbardziej skomplikowanych spraw o rozwód osób mieszkających na terenie Bielska-Białej, Cieszyna i Żywca.

Sprawy rozwodowe są jednymi z najbardziej stresujących dla Stron spraw.

Według Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego Sąd może orzec rozwód w przypadku wystąpienia trwałego i zupełnego rozkładu pożycia między małżonkami.

Rozwody są rodzajem spraw rodzinnych o szczególnej specyfice, wymagającym nie tylko fachowej wiedzy, formalnej znajomości przepisów prawa oraz procesowego doświadczenia, ale także pełnego zaangażowania w indywidualny przypadek.

Rozwód jest trudnym, nierzadko burzliwym procesem, dlatego tak ważna jest odpowiednia postawa reprezentanta. Wszystkie zlecone sprawy o rozwód są oparte na ścisłej współpracy z Klientem na każdym jej etapie. Pomagam zarówno w sporządzeniu pozwu o rozwód lub odpowiedzi na pozew rozwodowy, jak i przygotowuję Klienta do wystąpień przed sądem, aż do ostatecznego zakończenia postępowania.

W sprawach rozwodowych rozstrzygane są kwestie:
  • ustalenie winy w rozkładzie pożycia;
  • władza rodzicielska nad wspólnym małoletnim dzieckiem;
  • miejsce zamieszkania małoletniego dziecka stron;
  • kontakty rodziców z małoletnim dzieckiem;
  • alimenty na małoletnie dziecko;
  • alimenty na małżonka;

W przypadku sporu o kwestie związane z małoletnimi dziećmi w toku procesu konieczne jest wydanie opinii przez Opiniodawczy Zespół Specjalistów Sądowych.

Jeżeli Sąd ustala, który z małżonków jest winny rozpadu małżeństwa to z reguły konieczne jest skomplikowane (i bardzo często bolesne dla Stron) postępowanie dowodowe. W sprawach rozwodowych można także dokonać podziału majątku. Często jednak aby ostatecznie zamknąć sprawy majątkowe byłych małżonków konieczne jest kolejne postępowanie.

Sprawy rozwodowe – Adwokat

Poziom skomplikowania (formułowanie zarzutów do opinii biegłego psychologa jest operacją czasochłonną i skomplikowaną), towarzyszące sprawie emocje (przesłuchiwanie członków rodziny współmałżonka na sali sądowej jest bardzo obciążające i stresujące dla Strony) oraz waga rozstrzygnięcia (alimenty byłemu współmałżonkowi Strona winna rozpadu pożycia może płacić do końca swojego życia) sprawiają, iż w takiej sprawie warto zasięgnąć pomocy profesjonalnego pełnomocnika.

Rozwody Bielsko-Biała – sprawy osób mieszkających na terenie Bielska-Białej, Żywca oraz Cieszyna rozstrzygane są przez Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej.