Rozwody

Sprawy o rozwód w Bielsku-Białej.

Adwokat Mateusz Kubica podejmie się prowadzenia nawet najbardziej skomplikowanych spraw o rozwód osób mieszkających na terenie Bielska-Białej, Cieszyna i Żywca.

Sprawy rozwodowe są jednymi z najbardziej stresujących dla Stron spraw.

Według Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego Sąd może orzec rozwód w przypadku wystąpienia trwałego i zupełnego rozkładu pożycia między małżonkami.

Rozwody są rodzajem spraw rodzinnych o szczególnej specyfice, wymagającym nie tylko fachowej wiedzy, formalnej znajomości przepisów prawa oraz procesowego doświadczenia, ale także pełnego zaangażowania w indywidualny przypadek.

Rozwód jest trudnym, nierzadko burzliwym procesem, dlatego tak ważna jest odpowiednia postawa reprezentanta. Wszystkie zlecone sprawy o rozwód są oparte na ścisłej współpracy z Klientem na każdym jej etapie. Pomagam zarówno w sporządzeniu pozwu o rozwód lub odpowiedzi na pozew rozwodowy, jak i przygotowuję Klienta do wystąpień przed sądem, aż do ostatecznego zakończenia postępowania.

W sprawach rozwodowych rozstrzygane są kwestie:
  • ustalenie winy w rozkładzie pożycia;
  • władza rodzicielska nad wspólnym małoletnim dzieckiem;
  • miejsce zamieszkania małoletniego dziecka stron;
  • kontakty rodziców z małoletnim dzieckiem;
  • alimenty na małoletnie dziecko;
  • alimenty na małżonka;

W przypadku sporu o kwestie związane z małoletnimi dziećmi w toku procesu konieczne jest wydanie opinii przez Opiniodawczy Zespół Specjalistów Sądowych.

Jeżeli Sąd ustala, który z małżonków jest winny rozpadu małżeństwa to z reguły konieczne jest skomplikowane (i bardzo często bolesne dla Stron) postępowanie dowodowe. W sprawach rozwodowych można także dokonać podziału majątku. Często jednak aby ostatecznie zamknąć sprawy majątkowe byłych małżonków konieczne jest kolejne postępowanie.

Poziom skomplikowania (formułowanie zarzutów do opinii biegłego psychologa jest operacją czasochłonną i skomplikowaną), towarzyszące sprawie emocje (przesłuchiwanie członków rodziny współmałżonka na sali sądowej jest bardzo obciążające i stresujące dla Strony) oraz waga rozstrzygnięcia (alimenty byłemu współmałżonkowi Strona winna rozpadu pożycia może płacić do końca swojego życia) sprawiają, iż w takiej sprawie warto zasięgnąć pomocy profesjonalnego pełnomocnika.

Rozwody Bielsko-Biała – sprawy osób mieszkających na terenie Bielska-Białej, Żywca oraz Cieszyna rozstrzygane są przez Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej.