Zakres działania

Prawo cywilne:

• sprawy o zapłatę

• ochrona dóbr osobistych

• postępowanie upominawcze i nakazowe

• postępowanie egzekucyjne

• odszkodowania i zadośćuczynienie za doznaną szkodę i krzywdę

Prawo rodzinne i opiekuńcze:

• sprawy o rozwód, separację, ustanowienie rozdzielności majątkowej,
•podział majątku wspólnego

• opieka nad dziećmi, ustalenie kontaktów z małoletnim dzieckiem

• alimenty, w tym;

o ustalenie alimentów na rzecz małoletnich dzieci

o podwyższenie alimentów na rzecz małoletnich dzieci

o obniżenie alimentów na rzecz małoletnich dzieci

o uchylenie obowiązku alimentacyjnego względem pełnoletnich dzieci

o alimenty od pełnoletnich dzieci na rzecz rodziców

Prawo karne:

• obrona w postępowaniu przygotowawczym przed Policją i Prokuraturą

• obrona oskarżonych w procesie karnym, w tym także o przestępstwa skarbowe

• reprezentacja osób pokrzywdzonych w postępowaniu karnym sądowym i przygotowawczym

• sprawy z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych,

• z zakresu postępowania karnego wykonawczego,
•wykonywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego (tzw. bransoletka)

Prawo gospodarcze oraz spółek handlowych:

• udzielanie porad i konsultacji prawnych związanych z bieżącą działalnością przedsiębiorcy

• sporządzenie opinii prawnych

• opiniowanie i przygotowywanie umów cywilnoprawnych

• zakładanie i rejestracja spółek prawa handlowego

• reprezentowanie w postępowaniach dotyczących subsydiarnej odpowiedzialności członków zarządu spółek prawa handlowego (art. 299 KSH)

Wsparcie adwokata w poszczególnych sprawach obejmuje pomoc w zebraniu materiału dowodowego, sporządzanie pism procesowych i zastępstwo przed Sądem.