Podział majątku - Bielsko-Biała

Sprawy o przymusowy podział majątku są zwykle wszczynane na skutek zakończenia małżeństwa lub konieczności podzielenia spadku po zmarłym.

W toku sprawy o podział majątku wspólnego ustalany jest skład tego majątku, jego wartość a także jego dalsze losy.

Z reguły konieczne jest więc ustalenie, który ze współwłaścicieli otrzyma majątek na wyłączną własność a który zostanie spłacony.

W toku spraw o podział majątku po ustaniu małżeństwa często dochodzi także kwestia negocjacji z bankiem, jeżeli majątek obciążony jest kredytem.

Z uwagi na konieczność wyceny wszystkich ruchomości i nieruchomości przez biegłych, konieczność ustalenia wartość nakładów poniesionych na rzeczy oraz często znaczną liczbę świadków sprawy te należą do kategorii skomplikowanych i długotrwałych. Dodatkowo sprawy o podział majątku między byłymi małżonkami często są niejako kontynuacją procesu rozwodowego i bardzo często strona, która przegrała sprawę o rozwód usilnie stara się wygrać sprawę o podział majątku wspólnego.

Podział majątku Bielsko-Biała

Adwokat Mateusz Kubica oferuje pomoc w toku spraw o podział majątku począwszy od przedprocesowych negocjacji, poprzez sporządzenie wniosku o dokonanie podziału majątku oraz udział w sprawie.