Prawo cywilne

Prawo cywilne

    Adwokat Mateusz Kubica zastępuje strony w następujących rodzajach spraw:

  • sprawy o zapłatę
  • ochrona dóbr osobistych
  • postępowanie upominawcze i nakazowe
  • postępowanie egzekucyjne
  • odszkodowania i zadośćuczynienie za doznaną szkodę i krzywdę

Wsparcie adwokata w poszczególnych sprawach obejmuje pomoc w zebraniu materiału dowodowego, sporządzanie pism procesowych i zastępstwo przed Sądem.