Sprawy karne wykonawcze

Po wydaniu niekorzystnego dla strony wyroku karnego pomoc adwokata może być niezbędna aby wymierzona kara była jak najmniej dolegliwa dla skazanego.

Nawet niezapłacona grzywna czy nieodbyta kara ograniczenia wolności może skończyć się osadzeniem w Zakładzie Karnym.

W sytuacji gdy orzeczona została kara bezwzględnego pozbawienia wolności adwokat jest w dalszym ciągu w stanie pomóc skazanemu.

Jeżeli orzeczona kara nie przekracza jednego roku można starać się o wykonanie kary w systemie dozoru elektronicznego.

Wtedy zamiast pobytu w Zakładzie Karnym noszona jest elektroniczna bransoletka.

Nawet jeżeli kara jest dłuższa niż rok może zachodzić konieczność jej odroczenia – w takiej sprawie z uwagi na konieczność samodzielnego udowodnienia okoliczności uzasadniających odroczenie bardzo wskazana jest pomoc adwokata.

Adwokat może także pomagać osobom już odbywającym karę, w szczególności poprzez złożenie wniosku o przerwę w karze albo o warunkowe przedterminowe zwolnienie z reszty kary.

W przypadku dłuższych kar uzyskanie zgody na przedterminowe zwolnienie umożliwia szybszy powrót do normalnego życia.