Prawo gospodarcze oraz spółek handlowych

Prawo gospodarcze oraz spółek handlowych

    Kancelaria świadczy następujące usługi dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą

  • udzielanie porad i konsultacji prawnych związanych z bieżącą działalnością przedsiębiorcy
  • sporządzenie opinii prawnych
  • opiniowanie i przygotowywanie umów cywilnoprawnych
  • zakładanie i rejestracja spółek prawa handlowego
  • zastępstwo w sprawach o zapłatę
  • zastępstwo w sprawach dotyczących prac remontowych i robót budowlanych
  • reprezentowanie w postępowaniach dotyczących subsydiarnej odpowiedzialności członków zarządu spółek prawa handlowego (art. 299 KSH)

Wsparcie adwokata w poszczególnych sprawach obejmuje pomoc w zebraniu materiału dowodowego, sporządzanie pism procesowych i zastępstwo przed Sądem.