Składki ZUS w czasie epidemii Covid 19

W uchwalonej dzisiaj ustawie o o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 znalazły się zapowiedziane ulgi dla przedsiębiorców w zakresie składek płaconych na rzecz ZUS.  Niniejszy artykuł ma na celu wskazanie w jaki sposób te regulacje odnaleźć w dosyć sporym akcie prawnym i jak je zastosować w praktyce.  Na końcu artykuły zamieszono link … Czytaj dalej Składki ZUS w czasie epidemii Covid 19