Sprawy o rozwód w Bielsku-Białej

Adwokat Mateusz Kubica podejmie się prowadzenia nawet najbardziej skomplikowanych spraw o rozwód z obszaru Bielska-Białej.

Sprawy rozwodowe są jednymi z najbardziej stresujących dla Stron spraw.

Według Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego Sąd może orzec rozwód w przypadku wystąpienia trwałego i zupełnego rozkładu pożycia między małżonkami.

Rozwody są rodzajem spraw rodzinnych o szczególnej specyfice, wymagającym nie tylko fachowej wiedzy, formalnej znajomości przepisów prawa oraz procesowego doświadczenia, ale także pełnego zaangażowania w indywidualny przypadek.

Rozwód jest trudnym, nierzadko burzliwym procesem, dlatego tak ważna jest odpowiednia postawa reprezentanta. Adwokat Mateusz Kubica nie tylko posiada szerokie kompetencje w zakresie spraw rozwodowych, ale wyróżnia się także doskonałymi umiejętnościami interpersonalnymi, przekładającymi się na bardzo dobry kontakt z Klientem. To, co odznacza adwokata Mateusza Kubicę, to także rzetelność w dokonywaniu oceny realnych szans procesowych. Jego profesjonalizm sprawia, że jest to niezwykle skuteczny w prowadzeniu spraw rozwodowych adwokat na terenie Bielsko-Białej.

Sprawa o rozwód jest oparta na ścisłej współpracy z Klientem na każdym jej etapie. Adwokat pomaga zarówno w sporządzeniu pozwu o rozwód lub odpowiedzi na pozew rozwodowy, jak i w regularnym przygotowywaniu Klienta do wystąpień przed sądem, aż do ostatecznego zakończenia postępowania.

W sprawach rozwodowych rozstrzygane są kwestie:

  • ustalenie winy w rozkładzie pożycia;
  • władza rodzicielska nad wspólnym małoletnim dzieckiem;
  • miejsce zamieszkania małoletniego dziecka stron;
  • kontakty rodziców z małoletnim dzieckiem;
  • alimenty na małoletnie dziecko;
  • alimenty na małżonka;

Z reguły w toku procesu konieczne jest wydanie opinii przez Opiniodawczy Zespół Specjalistów Sądowych.

Jeżeli Sąd ustala, który z małżonków jest winny rozpadu małżeństwa to z reguły konieczne jest skomplikowane (i bardzo często bolesne dla Stron) postępowanie dowodowe. W sprawach rozwodowych można także dokonać podziału majątku, chociaż nie zdarza się to często i aby ostatecznie zamknąć sprawy majątkowe konieczne jest kolejne postępowanie.

Poziom skomplikowania (formułowanie zarzutów do opinii biegłego psychologa jest operacją czasochłonną i skomplikowaną), towarzyszące sprawie emocje (przesłuchiwanie członków rodziny współmałżonka na sali sądowej jest bardzo obciążające i stresujące dla Strony) oraz waga rozstrzygnięcia (alimenty byłemu współmałżonkowi Strona winna rozpadu pożycia może płacić do końca swojego życia) sprawiają, iż w takiej sprawie warto zasięgnąć pomocy profesjonalnego pomocnika.

Sprawy o rozwód osób mieszkających na terenie Bielska-Białej, Żywca oraz Cieszyna rozstrzygane są przez Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej.